Kvetangseteren Copy

Beskrivelse av stien

Mellom Pe-klompen og Litjfjellet tar det av en sti på 680 meter til Kvetangseteren. Dette er et seterområde fra 1870-tallet med ruiner etter 6 seterhus. Alle tomtene er ryddet, og det er ryddet en sti mellom tomtene.

Galleri