Kulturminnehefte

Erindringer - omslag

Hei!

Vi har laget et hefte med avskrift av erindringer som 5 Nordli-bygger skrev ned 50 år etter krigen. Trykkingsutgiftene er dekket av Kveli utvalgte kulturlandskap så derfor kan vi dele ut heftet gratis. Hvis du ønsker å få tilsendt et eksemplar, er det bare å sende navn og adresse på sms til 91539549, eller på e-post til [email protected].

Krigshistorie i Nordli – Nettversjon