Turmål og turstier

Kvelia utvalgte kulturlandskap har ryddet og vedlikeholdt en rekke stier og utsiktspunkt i Kvelia. På følgende utsiktspunkt er det satt opp trimkasser med trimbøker:

  • Nonsfjellet – 672 moh
  • Skærknul’n - 796 moh
  • Kveliberget – 577 moh
  • Østerliberget – 615 moh
  • Pe-klompen – 624 moh
  • Rauberget – 529 moh

Ellers er det en rekke andre stier med varierende lengde og vanskelighetsgrad:

  • Sti til Mårstokkmyra med gapahuk, bålplass og utedo
  • Sti til Gamseteren på Jevrum
  • Sti til Rømmervasseteren
  • Sti mellom Bakklund og Kvetangen, via gravhaugene i Storbrenna

Mellom Tverrelva og Kvemoen er det etablert et nettverk av stier og skogsbilveger, hvor det er mange alternativer, og hele runder på opptil 13,5 km. Hovedstartpunktet er ved Kveli samfunnshus, men det er også flere andre startpunkter du kan velge mellom

I tabellen nedenfor får du en beskrivelse både av turstien/utsiktspunktet og hvorledes du kommer til startpunktet. Vi har laget et hefte på 12 sider med nærmere beskrivelse av alle stier og utsiktspunkt. Du finner det her: Hefte turstier og utsiktspunkt