Turmål og turstier

Kvelia utvalgte kulturlandskap har ryddet og vedlikeholdt en rekke stier og utsiktspunkt i Kvelia. På følgende utsiktspunkt er det satt opp trimkasser med trimbøker:

  • Nonsfjellet – 672 moh
  • Skærknul’n - 796 moh
  • Kveliberget – 577 moh
  • Østerliberget – 615 moh
  • Pe-klompen – 624 moh
  • Rauberget – 529 moh

Ellers er det en rekke andre stier med varierende lengde og vanskelighetsgrad:

  • Sti til Mårstokkmyra med gapahuk, bålplass og utedo
  • Sti til Gamseteren på Jevrum
  • Sti til Rømmervasseteren
  • Sti mellom Bakklund og Kvetangen, via gravhaugene i Storbrenna

Mellom Tverrelva og Kvemoen er det etablert et nettverk av stier og skogsbil-veger, hvor det er mange alternativer, og hele runder på opptil 13,5 km. Hovedstartpunktet er ved Kveli samfunnshus, men det er også flere startpunkter du kan velge mellom

I tabellen nedenfor får du en beskrivelse både av turstien/utsiktspunktet og hvorledes du kommer til startpunktet. Vi har laget et hefte på 12 sider med nærmere beskrivelse av alle stier og utsiktspunkt. Du finner det her: Hefte turstier og utsiktspunkt