Kveliberget

Beskrivelse av stien

Gå 220 meter etter Tunnsjøveien og ta av til venstre etter en delvis planert vei over Homo-jorda og opp på myrene. Ovenfor skogkanten tar du til venstre på myra og følger tydelige hjulspor til en ATV helt opp til mobilmasta. Strekningen er på 2,0 km med 190 høydemeter. Det er festet en trimkasse med trimbok på veggen ved masta.

Fra Kveliberget ser du ut over store deler av Kvelia.

Veibeskrivelse

Følg fylkesvei 7012 til Kvelia. Parker ved Kveli samfunnshus eller ved Pe-huset, Kveliveien 1157.

Galleri