Aktuelt

Statusrapport for tiltak i 2023

3. januar 2024

Rapporten viser hva som har skjedd i Kvelia utvalgte kulturlandskap i 2023. Statusrapport for tiltak i Kvelia UKL 2023

Les mer »
Kvelibua

Statusrapport for tiltak i 2022

10. januar 2023

Her finner du en rapport som viser hva som er gjennomført av tiltak i Kvelia utvalgte kulturlandskap i 2022: Statusrapport for tiltak i Kvelia UKL 2022

Les mer »

Statusrapport for tiltak 2021

31. desember 2021

  Statusrapport for tiltak i Kvelia UKL 2021

Les mer »

Status for bruken av jordbruksarealet i Kvelia utvalgte kulturlandskap

5. desember 2021

I forbindelse med at Kveli samdrift blir lagt ned i løpet av 2021 har samarbeidsgruppa for Kvelia utvalgte kulturlandskap bedt om at det lages en plan for bruk av jordbruksarealet…

Les mer »
Kvelibua

Statusrapport for tiltak 2020

31. desember 2020

Forskjønning Kvelia sentrum – sommerjobb for skoleungdom I løpet av sommeren var det fire ungdommer i arbeid med maling, vasking og pussing av mur, klipping av gress, rydding av turområde,…

Les mer »

Myrslåttdag på Øvre Mårstokkmyra

7. november 2020

Kvelia utvalgte kulturlandskap arrangerte myrslåttdag 16. august 2020. Myrgraset var slått med tohjuls slåmaskin noen dager i forveien, og snudd etter at det hadde ligget til tørk et par dager.…

Les mer »