Aktuelt

Kulturminnehefte

28. juni 2024

Hei! Vi har laget et hefte med avskrift av erindringer som 5 Nordli-bygger skrev ned 50 år etter krigen. Trykkingsutgiftene er dekket av Kveli utvalgte kulturlandskap så derfor kan vi…

Les mer »

NYE INFORMASJONSSKILT

20. mai 2024

Det er nå satt opp et mye større skilt på utkikksplassen i Kveliveien. Det nye skiltet er på 250 cm x 130 cm. Det gamle skiltet på 80 cm x…

Les mer »

Statusrapport for tiltak i 2023

3. januar 2024

Rapporten viser hva som har skjedd i Kvelia utvalgte kulturlandskap i 2023. Statusrapport for tiltak i Kvelia UKL 2023

Les mer »
Kvelibua

Statusrapport for tiltak i 2022

10. januar 2023

Her finner du en rapport som viser hva som er gjennomført av tiltak i Kvelia utvalgte kulturlandskap i 2022: Statusrapport for tiltak i Kvelia UKL 2022

Les mer »

Statusrapport for tiltak 2021

31. desember 2021

  Statusrapport for tiltak i Kvelia UKL 2021

Les mer »

Status for bruken av jordbruksarealet i Kvelia utvalgte kulturlandskap

5. desember 2021

I forbindelse med at Kveli samdrift blir lagt ned i løpet av 2021 har samarbeidsgruppa for Kvelia utvalgte kulturlandskap bedt om at det lages en plan for bruk av jordbruksarealet…

Les mer »