Myrslåttdag på Øvre Mårstokkmyra

Høystakk Øvre Mårstokkmyra

Kvelia utvalgte kulturlandskap arrangerte myrslåttdag 16. august 2020. Myrgraset var slått med tohjuls slåmaskin noen dager i forveien, og snudd etter at det hadde ligget til tørk et par dager. På selve dagen var alle kvelidalinger invitert til å være med på raking av gras og oppsetting av høystakk. Etter et par timers arbeid ble arbeidsfolket traktert med bålkaffe, saft og Li-klenning. Serveringa foregikk i en gapahuk, som var gjenskapt slik den sto da det foregikk myrslått for 100 år siden. Oppsetting av gapahuken er også et UKL-tiltak.

Det ble også demonstrert ljåslått, og alle som ville fikk prøve seg som «slåttekarer». Vi hadde engasjert egen fotograf. Filmen blir lagt ut på YouTube så snart den er ferdig redigert.