Kulturminner

I 2019 ble det laget et hefte med oversikt over registrerte kulturminner innenfor Kvelia utvalgte kulturlandskap. Heftet ble trykket opp i 75 eksemplarer og delt ut gratis til alle husstander i Kvelia, utflyttede kvelidalinger og andre som har interesser i Kvelia. Men opplaget var for lite til å dekke all etterspørsel.

I 2022 ble heftet oppdatert med beskrivelse av hva som er gjort for å bevare og synliggjøre kultrminnene. Det ble lagt inn en rekke nye bilder,og sidetallet ble utvidet fra 44 til 52. Det nye heftet er også gratis og blir lagt ut på Kvelibua, Liverten servicestasjon og på biblioteket i kommunehuset. Alle utenfor Kvelia kan bestille, og få tilsendt, heftet gratis. Det er bare å sende en SMS til 91539549 eller e-post til [email protected].

Du finner hele heftet her:
Kulturminnehefte - 2. utgave

 

Tittel

Kommentarer kan sendes til:

Kirsten B. Kvemo v/ Kveli utviklingslag

Ottar Bergli v/ Kveli utviklingslag