SEFRAK-bygg

I 1983 gjennomførte kulturkontoret ved Lierne kommune en registrering av alle såkalte SEFRAK-bygg. SEFRAK er et landsdekkende register over bygninger bygd før 1900. Registreringa ble organisert av fylkeskommunen i samarbeid med kommunen. Alle registrerte bygg er gjennomgått i 2017 og det er foretatt en vurdering av hvilke bygninger som er i en slik forfatning at det kan være aktuelt med restaurering for å bevare dem for ettertiden.

Her er ikke tatt med bygninger som er bebodd i dag, som er i bra stand og blir vedlikeholdt av eier.

Gnr/Bnr Navn på gården Bygning Antatt oppført Status 2017
8/2 Leirlia Våningshus 1875 (årringsdatering) Stort behov for restaurering hvis det skal berges. Revet i 2019.
8/4 Nordbakk Våningshus 1870 Restaurert og i veldig bra stand. Innredet moderne kjøkken og bad, ellers som opprinnelig.
8/6 Skoglia Våningshus 1853-1856 og 1884-1885
7 omfar nordvegg fra 1830 eller noen år senere
Eier ønsker å rive huset da det er lite vedlikeholdt.
8/7 Nergården
(Ingulfsplass)
Våningshus 1903  I brukbar stand, men det er behov for vedlikehold.
Har vært brukt som feriebolig.
8/8 Nordmo Våningshus 1903 Brukes som feriested.
14/1 Oppgården Våningshus 1858 Bra vedlikeholdt. Malt siste gang i 2015.
14/1 Oppgården Driftsbygning(steinfjøs) Ca. 1860 Steinmuren er usikker. Utbuling påvist. Tiltak vurderes. Kan bli aktuelt å bygge den opp på nytt.
14/1 Oppgården Stallbygning 1897 Moderne kjøkken bygd inn i nordre del i 2004. Støpt forskansningsmur på nordsida i 2001.
14/1 Oppgården Bekkstue 1860 Oppstramming i 2010. Tilbygg på vestsida gjenoppbygd samtidig.
14/1 Oppgården Melkhus Ca. 1870 Restaurert i 2010. Nesten som nytt.
14/1 Oppgården Brønnhus 1880 Restaurert i 2012/2013.
14/1 Oppgården Smie Ca. 1848 Restaurert i 1998/99.
14/1 Oppgården Badstu 1834 Restaurert i 2017/2018. Brukt på nytt til røyking av kjøtt i 2018.
14/1 Oppgården Sommerfjøs 1860-1870 Restaurert i 2014.
14/1 Rømmervass-
seteren
Seterstue 1870 Aktuelt med ny og høyere mur og nytt gulv, kanskje også ny bordkledning.
14/1 Rømmervass-
seteren
Seterstue 1931 Delvis restaurert. Tilbygg med biodo 2005.
14/1 Rømmervass-
seteren
Seterfjøs Ca. 1860 Satt opp på nytt i 1985 med tømmer fra to fjøs.
14/1 Rømmervass-
seteren
Melkhus Ca. 1860 Restaurert 1987
14/1 Rømmervass-
seteren
Gris-/kalvehus Ca. 1860 Restaurert 1987
14/1 Rømmervass-
seteren
Forbu Ca. 1860 Flyttet og bygd opp på nytt ca. 50 meter lenger opp på vollen.
14/12 Jevrum Våningshus 1851-1859 og 1891-1892
7. omfar sørvegg fra 1816
Flyttet fra Østgården. Tømmer-kassen satt opp på ny mur øst for Tverrelva, men ikke gjort noe mer.
14/67 Nygård (Litjbrenna) Masstu 1876 (årringsdatering) Står, men er nokså forfallent. Lite aktuelt med restaurering.
15/2 Kvemo Vestre Driftsbygning (steinfjøs) Ca. 1870 Takplater innvendig har begynt å løsne. Takkonstruksjonen må forsterkes. Bærende konstruksjon på takstolene er tatt bort på ei side. Tømmerkasse innenfor steinmuren.
15/2 Kvemo Vestre Jordkjeller Ca. 1870 Er intakt, men problemer med fuktighet. Kan måtte gjøres noe med taket. Begge dørene må skiftes.
16/4 Bjørkås Stabbur 1832 (årringsdatering) Under restaurering.
17/1 Murumoen Våningshus 1857 (årringsdatering) Tømmerkassen i bra stand. Støpt grunnmur.
17/1 Murumoen Låve 1864 (årringsdatering) Tømmerkassen i bra stand.
17/1 Murumoen Stabbur 1846 (årringsdatering) I bra stand, holder på å sige ned i bakkant.