Seterområder

Klikk på gårdsnavnet for å komme til gårdssida.

Navn Under Gården Gårds-/bruksnr. Lengde-/breddegrad
Leirbakkseteren Leirbakken Østre 8/1 429461/7156712
Leirliseteren Leirlia 8/2 427750/7160808
Leirbakkseteren Leirbakken Øvre 8/3 430792/7155666
Nordbakkseteren Norbakk 8/4 430452/7159544
Rømmervasseteren Oppgården 14/1 433751/7159157
Høstseter ved Østre Rømmervatn Oppgården 14/1 435755/7157874
Setervollen (vårseter) Oppgården 14/1 435755/7155833
Gamseteren (sommerseter) Oppgården 14/3 437032/7153147
Gamseteren (Bergliseteren) Berglia 14/5 432597/7155341
Østerliseteren Østgården 14/6 437500/7157528
Østgårdsseteren Østgården 14/6 Usikkert om det var seterdrift her
Kvetangseteren Kvetangen 14/8 439982/7157479
Brennseteren Kvebrenna 14/9 436386/7159349
Gamseteren Østgården 14/12 438527/7158790
Oldernesseteren Berglia 14/17 434482/7155367
Kveseteren (høstseter) Oppgården 14/25 438660/7153472
Fossdalsseteren (vårseter) Kvemo Vestre 15/2 441594/7157371
Gamseteren (høstseter) Kvemo Vestre På svensk side
Johansaseteren Kvemo Østre På svensk side
Muruseteren Murumoen 17/1 451529/7149822

 


Nr.

Navn på seteren
Seteren tilhørte gården Beliggenhet
gårds-/bruksnr.
Lengde-/breddegrad
1 Gamseteren (sommerseter) Oppgården 14/3 437032/7153147
2 Kveseteren (høstseter) Oppgården 14/25 438660/7153472
3 Setervollen (vårseter) Oppgården 14/1
4 Gamseteren Østgården 14/12 438527/7158790
5 Østerliseteren Østgården 14/6 437500/7157528
6 Østgårdsseteren (husene brukt under veiarbeid 1930)
Østgården

14/6
Usikkert om det var seterdrift her
7 Brennseteren Kvebrenna 14/9 436386/7159349
8 Leirbakkseteren Leirbakken Østre 8/1 429461/7156712
9 Leirbakkseteren Leirbakken Øvre 8/3 430792/7155666
10 Leirliseteren Leirlia 8/2 427750/7160808
11 Nordbakkseteren Nordbakk 8/4 430452/7159544
12 Kvetangseteren Kvetangen 14/8 439982/7157479
13 Fossdalsseteren (vårseter) Kvemo Vestre 15/2 441594/7157371
14 Gamseteren (høstseter) Kvemo Vestre På svensk side
15 Johansaseteren Kvemo Østre På svensk side
16 Muruseteren Murumoen 17/1 451529/7149822
17 Gamseteren (Bergliseteren) Berglia 14/5 432597/7155341
18 Oldernesseteren Berglia 14/17 434482/7155367