Registrerte fangstgroper

Det er kartlagt en rekke fangstgroper (dyregraver) innenfor UKL-området. Bare en er registrert i Askeladden.

Mellom Berglikammen og Kveliberget er det kartlagt 8 groper som en antar er gamle fangstgroper:
5 fangstgroper på Berglieiendommen, 2 sannsynlige fangstgroper på Jensnessa (Liberg) og en ovenfor Setervollen (Oppgården).
I tillegg er det registrert en fangstgrop på Kvetangen ( bak Rauberget) og 2 fangstgroper sør for Rømmervatnet

Det skal også være ei fangstgrop nord for Østre Rømmervatn, men denne er ikke nøyaktig kartlagt.

Fangstgrop bak Rauberget. Lars Forseth foretar målinger.

Fangstgrop bak Rauberget.
Arkeolog Lars Forseth foretar målinger.

Nedenfor følger en oversikt med koordinater for de fangstgropene som er kartlagt med GPS.

Navn Gård-/bruksnr. Lengde-/breddegrad
Ivabygget 8/6 7155706/433190
Ivabygget 8/6 7155795/433539
Kvetangen 14/8 7156580/440560
Østre Rømmervatn 14/1 7157874/434617
Østre Rømmervatn 14/1 7157970/434495
Berglikammen 14/5 7155028/433208
Berglikammen 14/5 7155060/433266
Nedenfor Berglikammen 14/46 7155068/433540
Jensnessa 14/58 7155535/434844
Stillelva 14/58 7155579/435051
Ovenfor Setervollen 14/1 7156041/436009