Registrerte slagghauger

I Askeladden er det registrert 5 jernvinneanlegg ved Kvesjøen. På to av dem er det lett å påvise slagg. På Brønnbu 14/19 er det tydelig en slagghaug på innjorda rett nord for tunet. På Kvenntangen øst for Trøa er det også tydelig spor etter slagg. Her er det plassert ei bu oppe på slagghaugen, slik at den ikke er så lett synlig.


Slagghauger etter jernvinneanlegg langs Kvesjøen.


Hytta som står oppe på en slagghaug på Kvenntangen. Foto: Ottar Bergli.

I forbindelse med en befaring på slagghaugen ved Kvenntangen i Trøa 4. juli 2019 skrev arkeolog Lars Forseth:

«Jernvinneanlegget synes ikke over bakken, annet enn gjennom synlig slaggklumper utenfor inngangen til hytte. På jernvinneanlegget er satt opp en hytte på ca 3x4m. Dette er en enkel tømret hytte som skal være hentet fra Sverige og satt opp på stedet.

Anlegget ligger klassisk til for romertidsanleggene i Trøndelag. Oppe på en brink, med bratt side mot S ned mot stranda på sjøen, Kvesjøen. Anlegget vil måtte dokumenteres gjennom geofysikk, og prøvestikk for å få inn c14 datering. Et spennende tilleggselement er at vegen langs Kvesjøen før gikk forbi her nede ved stranda. Den var under krigen rute for flyktningeferder til Sverige.»


Jens Kveli ved en slaggstein på Brønnbu. Foto: Ottar Bergli.