Husmannsplasser

Klikk på gårdsnavnet for å komme til gårdssida.

Navn Under Gården Gårds-/bruksnr. Lengde-/breddegrad
Jo-bygget Leirbakken østre 8/3 430113/7155776
Ivabygget Leirbakken østre 8/6 433194/7155735
Ingulfsplass Leirbakken øvre 8/7 429869/7156707
Hegglia Oppgården 14/1 437045/7156668
Nesmoen Oppgården 14/1 436366/7157522
Harmoen Kveliaaunet 14/16 434655/7155890
Oldermo Kveliaunet 14/17 434482/7155367
Moen Oppgården 14/32 437080/7155519
Tømmeråsen Kvemo Østre 16/3 443535/7155166
Solbakken Kveliaunet 22/7 436277/7152539