Registrerte gravhauger


Kartet viser hvor det finnes gravfelt og gravhauger i Kvelia.


Gravhauger/gravfelt registrert i Askeladden.

Kvebrenna (Storbrenna) 14/9

Et område på 15 dekar, som omfatter 6 litt større gravhauger samt en veldig liten, er fredet. Gravfeltet ligger like ved innjorda.
Hele området ble ryddet høsten 2019. Det vil bli foretatt årlig rydding av feltet, og gresset blir slått med beitepusser et par ganger i året slik at det skal være lett å ta seg fram mellom gravhaugene.


De 6 gravhaugene i Kvebrenna (Storbrenna). Den lille haugen, som knapt vises i terrenget, ligger like nord for GR5.


GR 2 før rydding. Foto: Ottar Bergli.


GR2 etter at Nils Ivar Wallinder ryddet hele området i 2019. Foto: Ottar Bergli.

En av gravhaugene (GR2) ble utgravd i 1919. Her ble det funnet en ildslagningsstein, også kalt beltestein. I tillegg ble det funnet en amulett, muligens et solsymbol. Det kan også se ut som det er gravd i noen av de andre haugene, men dette har antagelig skjedd før alle gravminner ble fredet ved lov i 1909.

Utklipp fra skjøtselsplanen til arkeolog Lars Forseth fra 2019:

Nygård (Litjbrenna ) 14/13

Det er registrert en ganske stor gravhaug like ved innjorda i Litjbrenna. Den er ca. 30 meter i diameter.
Ca. 1 km ovenfor gården ligger det 3 små gravhauger.


Nils Ivar Wallinder har ryddet alle vekster på og rundt gravhaugen. Foto: Ottar Bergli.

Murumoen 17/1

Øst for Murumoen er det registrert et gravfelt. Det er vanskelig å påvise dette i dag. Om feltet står det følgende under kulturminnsok.no (Askeladden):
«Gravfelt med røyser og hauger. Gravminnene er nevnt i et dokument i Topografisk arkiv fra 1912. Alle gravhaugene kunne ikke gjenfinnes, men utelukker ikke at de kan være der. Det har vært aktivitet med skogsmaskiner i området.»

Brønnbu 14/19

Det er registrert en gravhaug på Brønnbu i Askeladden, men denne har det ikke vært mulig å påvise. Den er registrert på kart like nedenfor Smeddifloen.