Aktuelt

Ny tursti: Gammelveien mellom Bakklund og Kvetangen

10. oktober 2020

Stien starter i østre ende av innjorda på Bakklund (der Mona Aagård bor). Se mer informasjon om gammelveien her: Gammelveien til Kvetangen

Les mer »
Raavassbua

Statusrapport for tiltak 2019

31. oktober 2019

Flytting av jakt-/fiskebu fra Råvatnet til Kvelibua Tiltaket er ferdig. Det er utbetalt kr 212.403 i tilskudd. Tomt til Råvassbua Kveli utviklingslag har kjøpt tomt på 500 m2 på nordsida…

Les mer »
Utkikksplass med benker

Statusrapport for tiltak 2018

31. januar 2019

Bildene er fra utkikkspunktet og rasteplassen oppe i Kveliveien. Nedenfor følger en beskrivelse av tiltak hvor det foreligger vedtak om tilskudd, tiltak hvor det er søkt om tilskudd, og tiltak…

Les mer »