Aktuelt

Raavassbua

Statusrapport for tiltak 2019

31. oktober 2019

Flytting av jakt-/fiskebu fra Råvatnet til Kvelibua Tiltaket er ferdig. Det er utbetalt kr 212.403 i tilskudd. Tomt til Råvassbua Kveli utviklingslag har kjøpt tomt på 500 m2 på nordsida…

Les mer »
Utkikksplass med benker

Statusrapport for tiltak 2018

31. januar 2019

Bildene er fra utkikkspunktet og rasteplassen oppe i Kveliveien. Nedenfor følger en beskrivelse av tiltak hvor det foreligger vedtak om tilskudd, tiltak hvor det er søkt om tilskudd, og tiltak…

Les mer »