Status for bruken av jordbruksarealet i Kvelia utvalgte kulturlandskap

Status for bruk av jordbruksarealet

I forbindelse med at Kveli samdrift blir lagt ned i løpet av 2021 har samarbeidsgruppa for Kvelia utvalgte kulturlandskap bedt om at det lages en plan for bruk av jordbruksarealet i Kvelia UKL. Planen skal gi en oversikt over innmark som ikke blir slått lenger og hvilke avtaler som gjelder for leieslått på de enkelte bruk. Planen vil være grunnlag for å søke om tilskudd til slått av teiger som blir liggende brakk, og som står i fare for å gro igjen.. Etter hvert kom en fram til at dette ikke er noen plan, men en statusrapport som må ajourføres hvert år. 

Her kan du lese hele rapporten: Status for bruken av jordbruksareal i Kvelia utvalgte kulturlandskap