Rauberget

Beskrivelse av stien

Ruta starter langs en skogsbilveg fra Kvemoveien, ca. 5 km fra Kvelia sentrum. Det står et turskilt med beskrivelse  av to turstier der skogsbilvegen tar av.  Selve stien starter ved enden av skogsbilvegen etter 1,85 km. Derfra er det 600 meter i bratt terreng opp til toppen av Rauberget. Høydeforskjellen mellom Kvemoveien og Rauberget er 200 meter. Stien blir ryddet med beitepusser to ganger hver sommer.

Etter 370 meter tar det av en merket sti på 400 meter til ei fangstgrop (dyregrav). All vegetasjon i og rundt gropa er ryddet bort, slik at den er godt synlig.

Det står en trimkasse med trimbok oppe på berget, som er et flått utsiktspunkt

Utsikt fra Rauberget mot Kvesjøen og inn i Sverige.

Utsikt fra Rauberget mot Kvesjøen og inn i Sverige.

På bildet under Galleri nedenfor holder arkeolog Lars Forseth på med målinger i fangstgropa.

Veibeskrivelse

Det er mulig å kjøre oppover skogsbilvegen fra Kvemoveien og parkere på parkeringsplassen nedenfor Rauberget. Dette er en bomveg. Ta kontakt med Ken Tomas Wallinder hvis bommen er nede.

Galleri