Gamseteren på Jevrum

Beskrivelse av stien

Gamseteren tilhørte Ny-Kveli (Østgården). Stien dit er på 830 meter i lett terreng. Ved Gamseteren er det ordnet til en bålplass. Det vises ingen rester etter bygningene på seteren, men det er satt opp stolper med navn på bygningen på hver tomt.

Veibeskrivelse

Ca. 2,3 km fra Kvelia sentrum (Kvelibua) etter Tunnsjøveien (fylkesveg 7012) tar det av en skogsbilveg til høyre. Kjør 330 meter etter skogsbilvegen  til en stor parkeringsplass, hvor stien starter. Her står det et skilt.

Galleri