Solbakken – Nonsfjellet

Beskrivelse av stien

Start fra Solbakken (3 km oppover Kveliveien fra Fossbrua). Stien går i noe bratt terreng (høydeforskjell 132 meter). Lengden en vei er 1,6 km. Stien er merket med stolper.

Veibeskrivelse

På kartet nedenfor viser den svarte, stiplede linja Gammelveien mellom Kvelia og Solbakken, mens den røde, stiplede linja viser stien til Nonsfjellet.

Galleri