Gammelveien mellom Bakklund og Kvetangen

Beskrivelse av stien

Stien følger den gamle veitrasen som gikk fra Kvelia til Kvemoen Strekningen fra Bakklund til Kvetangen er på 3 km. Den er ryddet og merket med stolper og maling på trær. Mer informasjon om veien finner du her: Gammelveien til Kvetangen

Veibeskrivelse

Stien starter i østre ende av innjorda på Bakklund. Kjør ca. 600 meter etter Kvemoveien. Her er det en bro over veigrøfta.

Galleri