Pe-klompen

Beskrivelse av stien

De første 1,7 km går etter en skogsbilveg i lett terreng. Fra skogsbilvegen tar du av ved et skilt som viser stien til Pe-klompen. Denne blir ryddet med beitepusser to ganger hver sommer og er veldig godt synlig. Fra skogsbilvegen til Pe-klompen er det 1,3 km, og videre til Litjfjellet 0,8 km. Høydeforskjellen mellom Kvemoveien og Pe-klompen er 294 meter. Spesielt siste delen opp til Pe-klompen er veldig bratt.
Ved Pe-klompen er det en trimkasse med trimbok. Det står også en benk der.

Veibeskrivelse

Skogsbilvegen tar av fra Kvemoveien ca. 5 km fra Kvelia sentrum. Nede ved veien står det skilt med beskrivelse av to turstier. Det er mulig å kjøre oppover skogsbilvegen fra Kvemoveien og parkere på parkeringsplassen nedenfor Rauberget. Dette er en bomveg. Ta kontakt med Ken Tomas Wallinder hvis bommen er nede

Galleri