Rømmervasseteren

Beskrivelse av stien

Fra parkeringsplassen ved båthuset er det merket en sti på 2,3 km til Rømmervasseteren. Det er 6 bygninger på setervollen. Vollen blir slått hvert år. Enkelte somre er det drift i seteren med melkekuer og kalver.

Veibeskrivelse

Følg fylkesvei 7012 til Kvelia. Kjør 700 meter forbi Kveli samfunnshus oppover Tunnsjøvegen (fylkesvei 7012). Ta av til venstre og kjør til enden av Rømmervassveien.

Galleri