Øvre Mårstokkmyra

Beskrivelse av stien

Stien fra skogsbilvegen fram til gapahuken er på 825 meter. Det står et skilt der stien starter ved Bekknessa. 300 meter ovenfor Øvre Mårstokkmyra, på Finndalsmyra, står det ei stakkstång på 4,5 meter. Ved gapahuken er det en bålplass og bak gapahuken er det vedlager. Det henger en kaffekjel inne i gapahuken, og kaffevatn finnes i en bekk 30 meter ovenfor gapahuken. Litt bortenfor gapahuken er det satt opp et lite utedo.

Husk å skrive i trimboka når du besøker området. Den henger i en kasse på veggen i gapahuken.

Fra Øvre Mårstokkmyra er det ryddet en sti videre i litt kupert terreng Denne er på ca. 600 meter og kommer ned til skogsbilvegen 1 km ovenfor Bekknessa. Hele runden er på ca. 2400 meter.

Veibeskrivelse

Kjør 420 meter østover Kvemoveien. På andre siden av Tverrelvbrua tar du til venstre og kjører 900 meter etter en skogsbilveg til en stor parkeringsplass. Det er mulig å kjøre videre, men dette er en traktorvei som trafikkeres på eget ansvar. Til starten på stien ved Bekknessa er det 1 km fra parkeringsplassen.

Galleri