Berg

Gårdsnr. 14 – Bruksnr. 10 og 20

Eiendommen har et areal på 2741 dekar.
Dagens eier: Per Ove Blomdahl.
Det har ikke vært drift på gården siden 1971.

Eiendomsgrenser

Gårdshistorie

Det er litt vanskelig å tidfeste nøyaktig når den første bosettinga var på Berg. I Reidar Bollings gårdshistorie står det: «Fraskilt bnr. 2 i 1898 til John Sørås, født 1842 i Offerdal i Sverige, død 1933.» I Bygdebok for Lierne kommune står det at bnr. 10 ble fradelt bnr. 2, Kveliaunet, i 1899. I grunnboka er det tinglyst en skylddelingsforretning 29.10.1898 hvor bnr. 10 er utskilt fra bnr. 2 Kveliaunet. I folketellinga fra 1900 står det at John J. Sørås er beboer på bnr. 10.

Det foreligger et skjøte, datert 19.04.1927 hvor det henvises til kjøpekontrakt av 20.06.1920. Her står arvingene etter avdøde Jon O. Kveliaunet, Ole Kveliaunet, Martin Haugen, Jens Haugen og Sanna Haugen, som selgere av bnr. 10. Kjøper er Per Anton Blomdal, og kjøpesummen er kr 1.500,-. I samme dokument står det at Jens Haugen skjøter og overdrar bnr. 20 til Per Anton. Det henvises her til samme kjøpekontrakt som for bnr. 10.

Bnr. 20 er fradelt bnr. 15, Haugen, som er den skogeiendommen Jens Haugen fikk i arv etter sin far.

I og med at skjøtet fra 1927 gjelder salg fra hjemmelshaverne til bnr. 2, Kveliaunet, kan det tyde på at John Sørås ikke var reell eier av Berg. John Sørås gikk under navnet «Villjo». Bolling skriver. «Han var en mann med små krav til ytre velvære. Han satte opp en kasselignende hovedbygning, som til vanlig ble kalt Søråskassen. Huset brant ellers ned før han kom avdage. Han drev som lasskjører.»

I Bollings gårdshistorie står det at Per Anton overtok bnr. 10 og bnr. 20 i 1920, mens Bygdeboka angir 1922 som kjøpsår. Det er da sannsynlig at kjøpet foregikk i 1920, men at kjøpekontraktene først ble tinglyst i 1922. Hvorfor skjøte først ble skrevet flere år etterpå finnes ingen forklaring på.

Per Anton Blomdal, født 22.04.1893, kom fra Frostviken. Han ble konfirmert i Frostviken kyrka 11.05.1907. 29.12.1918 giftet han seg med Kari Rolandsdatter Lermon, født 13.10.1892. De fikk begge innvilget norsk statsborgerskap 18.12.1924.

Per Anton og Kari fikk 3 barn: Agnes Charlote, født 1920, Sanna Regine, født 1926 og Arne Karsten, født 1928. Arne overtok bruket etter foreldrene i 1963. Han ble gift med Karen Totland, født 1935 i Sørli. De fikk 4 barn: Kirsten Annie, født 1963, Per Ove, født 1965, Arnstein, født 1969 og Knut, født 1971. Per Ove overtok eiendommen i 2005. Han bor på bruket sammen med sønnen Henning.

Bilder

Kart