Bjørkås

Gårdsnr. 16 – Bruksnr. 4

Eiendommen er på 1435 dekar.
Dagens eier: Hallgeir Kveli.
Det er ikke husdyr på gården i dag, men deler av innjorda blir slått og deler blir utleid til beite for sau.

Eiendomsgrenser

Gårdshistorie

Fradelt bnr. 1, Kvemo østre, i 1876 som husmannsplass til gårddatteren Beret Hansdatter, født 1856. Hun var gift med Hans H. Kvebrenden, født 1849. Plassen ble først kalt Mussutangen, og Hans tok Mussutangen som etternavn. Beret og Hans hadde 8 barn, som alle brukte Bjørkås som etternavn. Brødrene Otto Bjørkås, født 1892, og Helmer Bjørkås, født 1895, overtok gården i 1913 og drev den i fellesskap fram til 1921. Da overtok Helmer gården alene, etter å ha giftet seg med Karen Anna Johannesdatter Sandmo, født 1888. De hadde på forhånd avtalt at den første som giftet seg skulle ha gården.

Helmer og Karen Anna hadde en datter, Mildrid Beate, født 1923. Hun giftet seg med Fredrik Kveli, født 1928, fra Oppgården, og de overtok gården i 1959. De fikk 3 gutter. Den eldste, Hallgeir, født 1954, ble neste gårdeier. Hallgeir er gift med Eva Westum Kveli, født 1962. De har 3 barn.

Biologiske verdier

Området nord for gården er registrert i Miljødirektoratets naturbase med rødlistestatus som sårbar naturbeitemark. Det er i løpet av de 10 siste årene bygget et damanlegg i det samme området for å bidra til å øke det biologiske mangfoldet.

SEFRAK-bygg

Staburet er den eldste bygningen på gården. Det ble flyttet fra Tømmmeråsen, nordøst for Kvemoen. Årringsdatering av tømmeret i veggene viser at mesteparten av stokkene er antatt å være fra 1830 -1831, mens den eldste stokken er antatt å være fra 1784 – 1785.

Den vestre delen av «gammelstuggu» består av en tømmerkasse, som en også antar ble flyttet fra Kvemoen når Hans og Beret etablerte seg i 1876.

Andre kulturminner

Det er ikke registrert kulturminner på gården, men det finnes synlige rester etter et gammelt gjerde som ble satt opp av Hans Mussutangen, i rett linje mellom Bjørkås og Mussuvika. Det finnes også rester av et torvuttak og torvhesje på myra Furutrefloen. Gammelveien langs sjøen mellom Bjørkås og Kveeidet ble ryddet av Hans Mussutangen. Den ble ryddet for å få bilveg til gården. Det meste av veien er fortsatt intakt, og innkjøringa fra Kveeidet går via Asptangen.

Bilder

Kart