Brønnbu

Gårdsnr. 14 – Bruksnr. 19

Eiendommen har et areal på 508 dekar.
Dagens eier: Jens Kveli.
Det er ikke drift på gården i dag, men jorda blir slått.

Eiendomsgrenser

Gårdshistorie

Fradelt bnr. 8 Kvetangen i 1920 til Arnt Mickelsen, født 1878 i Limingen. Han var gift med Anna Brita Kvetangen, født 1893. De hadde 10 barn. I 1930 ble gården solgt til Ole Kristian Sandmo, født 1891. Han var gift med Berit Josefa Storaunet, født 1892 i Ingulfsvand. De fikk 3 døtre: Oddrun Sandmo, født 1920, Marie Sandmo, født 1924 og Jorid Sandmo, født 1930

Det ble Jorid som ble neste eier sammen med ektefellen Jakob Kveli, født 1924. De overtok gården i 1950. Jorid og Jakob fikk 3 barn: Jenny Kveli, født 1949, Ole Harald Kveli, født 1953 og Jens Kveli, født 1960

Odelsgutten Ole Harald kjøpte bruksnr. 1, Oppgården, i 1978 og bygde opp et nytt gårdstun på «Nergården» sammen med kona Eva Sæter. Det ble derfor Jens som overtok Brønnbu. Han er gift med Astrid Myhr, født 1961 og de har tre barn: Arnhild, født 1992, Sigrid, født 1990 og Ragna, født 1997.

Astrid, Jens og barna bruker Brønnbu som feriested.

Kulturminner

I kulturminnebasen Askeladden er det registrert et jernvinneanlegg på Brønnbu. På innjorda, like nord for tunet, ligger det slagg helt opp i dagen.


Jens Kveli ved slaggsteinen på innjorda. Foto: Ottar Bergli.

I Askeladden er det også registrert en gravhaug, men denne er det ikke mulig å påvise i dag.

Bilder

Kart