Framnes

Gårdsnr. 14 – Bruksnr. 24

Eiendommen har et areal på 177 dekar.
Dagens eier: Arnt Mickelsen.
Gården er ikke bebodd i dag, men brukes tidvis som feriested.
Det er ikke ordinær drift på gården, men jorda blir slått.

Eiendomsgrenser

Gårdshistorie

Fradelt bnr. 3 i 1938 til Ole og Agnar Mickelsen. I 1940 overtok Agnar Mickelsen, født 1919, brorens andel. Han var gift med Leikny Ingebjørg Udland, født 1926. I 1974 overtok sønnen Arnt Mickelsen, født 1958, eiendommen Han er samboer med Heidi Flyum, født 1960. De har to barn.

Bilder

Kart