Hammer

Gårdsnr. 43 – Bruksnr. 3

Eiendommen er på 614,8 dekar.
Dagens eier: Rolf Ole Opsal.
Gårdsdrifta, basert på sau, opphørte i 1987, men jorda blir fortsatt slått.

Eiendomsgrenser

Gårdshistorie

Bureisingsbruk, fradelt Muru Statsskog i 1931 til Hans Sandmo, født 1895. Han var gift med Bergitte Rønning, født 1891. Fra sitt første ekteskap med Roland Bruce, født 1882, hadde «Gitta» 3 sønner og ei datter. Det ble dattera, Gerda, født 1923, som overtok eiendommen i 1965. Hun var gift med Einar Opsal, født 1930. De fikk to barn, Brit Asbjørg, født 1960, og Rolf Ole, født 1963. Sønnen Rolf Ole ble neste eier av gården i 1996. Han har to barn.

Kart