Harmoen

Gårdsnr. 14 – Bruksnr. 16

Dagens eier: Sune Lindman. Han eier også eiendommen Solbakken, gnr. 22, bnr. 7.
Gnr. 14, bnr. 16 har et areal på 445 dekar. Gnr. 22, bnr. 7 har et areal på 1500 dekar.
Bruket er nedlagt for lenge siden, og det er bare noen gamle, falleferdig bygninger igjen i dag. Jorda blir slått.

Eiendomsgrenser

Gårdshistorie

Fradelt bnr 2 Kveliaunet i 1915 til Ingvald Hansen Harmo, født 1894. Han var gift 1. gang med Signe Oleanna Totsåsbrenna, født 1892. Signe var fosterbarn hos John Larsen Ingulfsvand og Elen Hansdatter Lerbak på Jo-bygget i Leirbakken. Ingvald ble gift 2. gang med Hanna Sofie Rustad, født 1882.

Før gården ble fradelt var den husmannsplass. Den første husmannen var antagelig Amund J. Harmo, som bosatte seg på plassen på slutten av 1800-tallet. Neste husmann het Hans Kvetangen, gift med Ane Lerbakk. De var foreldrene til Ingvald Harmo. Plassen er fraflyttet for lenge siden. Våningshuset som Ingvald Harmo satte opp er fjernet og tomta planert. Det er imidlertid mye igjen av det eldste våningshuset. Det er også synlige merker etter fjøset og etter en jordkjeller i bakken nedenfor tunet.

Ardis Lindman, født 1949, overtok eiendommen i 1999. Ardis er Hanna Rustads barnebarn.

Bilder

Kart