Homo

Gårdsnr. 14 – Bruksnr. 21

Eiendommen har et areal på 2676 dekar.
Dagens eier: Per Johnar Kveli.
Det er ingen som bor på gården i dag.
Alle bygninger på gården er revet. Innjorda brukes som beiteland.

Eiendomsgrenser

Gårdshistorie

Fradelt bnr. 6, Ny-Kveli (Østgården) i 1928 til Tormod Homo, født 1904 i Namsos. Han var gift med Elen Kveliaunet, født 1895. De hadde ingen barn, men Tormods niese, Helga Homo, født 1934, vokste opp hos dem. Homo var opprinnelig et lite jordstykke på 30 dekar. Einar Kveli, født 1931, overtok eiendommen i 1972. Eiendommen ble da slått sammen med en tilstøtende eiendom som går i en smal stripe helt opp til skaret i Portfjellet. Per Johnar Kveli, født 1956, kjøpte eiendommen i 2010. Per Johnar er gift med Gun Jönsson. De har to barn, Sara og John Daniel.

Her kan du lese mer om Tormod Homo og slekta hans:  Tormod Johannesen Homo

Bilder

Kart