Jevrum

Gårdsnr. 14 – Bruksnr. 12

Eiendommen har et areal på 5023 dekar.
Dagens eier: Torbjørn Haugen.
Det er ikke drift på gården i dag, men jorda blir slått. Eieren har bygd om fjøset til bilverksted.

Eiendomsgrenser

Gårdshistorie

Fradelt bnr. 6, Ny-Kveli eller Østgården, i 1908 til Martin Johnsen Kveliaunet, født 1877. Gården, som fikk bnr. 12, ble først kalt Vestgård. I 1923 ble gårdsnavnet endret til Jevrum. Bakgrunnen for det nye navnet var at gården fungerte som skyss-stasjon, og navnet henspeiler på å «gi rom».

Martin Johnsen brukte Kveliaunet som etternavn etter at faren, John Olsen Kveliaunet (Jo Hauga), født 1839, kjøpte gården Kveliaunet i 1875. Bruket ble fradelt bnr. 1. Oppgården og fikk bnr. 2. Senere endret Martin etternavn til Haugen. Han giftet seg med Martha Johnsdatter Lerbakk, født 1877. De hadde to barn, Johan Eilif Haugen, født 1913, og Magnhild Charlotte Haugen, født 1917. Odelsgutten Eilif overtok eiendommen i 1932. Ved siden av gårdsbruket drev Eilif med transportoppdrag og saging av tømmer.

Eilif var gift med Mary Nilsdatter Skjelbred, født 1917. De fikk sønnen Nils Martin Haugen, født 1938, og han ble neste gårdeier i 1966. Martin er gift med Eli Margreta Hovda, født 1939 i Røyken. Hun kom til Nordli som datter av sogneprest Johannes Theodor Hovda. De har fire barn: Jongeir, født 1962, Eivind, født 1964, Morten, født 1968, og Torbjørn, født 1974. Det ble yngstemann, Torbjørn, som ble neste eier av Jevrum. Han overtok gården i 2005.

I 1911 ble bnr. 13, Nygård (Litjbrenna), fradelt bnr. 12, og i 1966 ble bnr. 49, Bakklund, fradelt. Begge brukene ble slått sammen med bnr. 12 igjen i 1990. I 2010 ble selve gårdstunet på Bakklund fradelt til Mona Aagård og fikk bnr. 70. En del av gårdstunet i Litjbrenna, med det gamle våningshuset, ble fradelt til sønnen Morten i 2012 og fikk bnr. 67. Resten av gårdstunet ble fradelt til Knut Blomdal i 2010 og fikk bnr. 71.

SEFRAK-bygg

I 1983/84 ble det gjennomført en registrering av SEFRAK-bygg i kommunen. SEFRAK er et landsdekkende register over bygninger bygd før 1900.

Av bygninger som fortsatt står finnes det et stabbur på bnr. 12, som ble oppført rundt 1890. Buret, som er i bra stand, ligger på høyre side av gårdsveien ned til Nergården. I Litjbrenna står det ei masstu, som er i heller dårlig forfating. Årringsdatering av tømmeret viser at det er hugget i 1874-76.


Stabbur fra 1890 på Jevrum. Foto: Ottar Bergli.

Bilder

Kart