Kvemotangen

Gårdsnr. 15 – Bruksnr. 1

Eiendommen har et areal på 3100 dekar.
Dagens eier: Ken Thomas Wallinder.
Det er melkeproduksjon på gården. Eieren driver også gården Leirmoen, gnr. 8, bnr. 9. Denne gården eies av ektefellen, Britt Oline Wallinder.

Eiendomsgrenser

Gårdshistorie

Rydding av gårdene på Kvemoen antas å ha startet i 1748-49. Første bøxelmann på Kvemo vestre het Amund Andersen. I 1764 solgte han bøxelen til Peder Olsen, født 1753, og flyttet til Løvsjølia. I 1794 fikk Peder Olsen kjøpe «Wester Qvæmoen» av Kong Christian den syvende. Her kan du lese en utskrift av skjøtet: Kongelig skjøte til Peder Olsen 1794 . Peder Olsen var gift med Elen Olsdatter Kvemo, født 1765. Den eldste av barna, Ole Pedersen, født 1788, overtok gården i 1839.

Ole Pedersen var gift med Kari Danielsdatter Totland, født 1801. Deres eldste sønn, Peder Olsen, født 1831, overtok gården i 1854. Han var gift med Beret Pedersdatter Holand, født 1827. De hadde 7 barn, alle gutter. 4 av disse ble deleiere i en gård, enten bnr. 2 Kvemo vestre eller bnr. 1 Kvemotangen.

Kvemo vestre ble delt i bnr. 1 og bnr. 2 i 1880. Brødrene Ole Pedersen, født 1854, og Kristian Pedersen, født 1866, overtok da den delen som fikk navnet Kvemotangen, bnr. 1. I Folketellinga av 1900 står fortsatt Peder Olsen som «Gaardbruger» på bnr. 1. Når Ole og Kristian overtok gården, og hvor lenge de var drivere, er noe uklart.

I 1934 overtok Ole Danielsen Kvemo, født 1883, Kvemotangen. Han var sønn av Daniel Pedersen Kvemo, født 1858 og nevø til de tidligere eierne, Ole og Kristian Pedersen. Ole Danielsen var gift 1. gang med Kari Olsdatter Kvetangen, født 1886. De hadde et barn, Daniel O. Kvemo, født. 1913. I sitt 2. ekteskap med lærerinne Sigrud Munthe, født 1884 i Hjelmeland, fikk han også et barn, Liv Kvemo, født 1924. Det ble hun som ble neste eier av gården. Hun var gift med Nils Wallinder, født 1914 i Sverige. De overtok eiendommen i 1950.

Liv og Nils fikk 3 barn. Odelsgutten, Svein Oddleiv, født 1952, overtok eiendommen i 1980, Han var gift med Sigrun Pernille Elstad, født 1959. De fikk en datter og en sønn. Sønnen, Ken Thomas, født 1981, overtok eiendommen i 2006. Han er gift med Britt Oline Lundquist, født 1989. De har 2 barn.

Utmarksslått og slåttemyrer

Det spesielle med Kvemo-gårdene var at de både hadde setrer og rett til myrslått på svensk side av grensen. Dette skyldes at setrene og myrene opprinnelig lå på norsk side, men ble svensk etter en grenseoppgang i 1751. Men i 1762 fikk bønderne på Kvemoen tillatelse fra svenske myndigheter til fortsatt å bruke seter, beite og myrslått på svensk side.

I heftet «Seterbruk og utmarksslått» er opplistet følgende utslåtter under Kvemoen:
Fosdalsmyrin, Storsteinmyra, Øvernessa, Nernessa, Peklompmyrin, Hemnessmyrin, Skrapmyrin, Bjørkslåtten, Lissbumyra og Gamsetermyrin. Det er uklart hvilken gård det var som slo på de enkelte myrene.

Fra jordbrukstellinga i 1865 for gnr. 15 i dag (før deling i bnr. 1 og bnr. 2) :
Gaardens Udslaatter og Fjeldslaatter:
a. Sætervoldhø                 7 Læs
b. Næsfoder                      10 Læs
c. Starmyrer                      32 Læs

Bilder

Kart