Liberg

Gårdsnr. 14 – Bruksnr. 15, 27, 58 og 59

Bnr. 15 har et areal på 2.068 dekar
Bnr. 27 har et areal på 651 dekar.
Bnr. 58 har et areal på 34 dekar.
Bnr. 59 har et areal på 43 dekar.
Dagens eier: Jørgen Bergli, gift med Karen-Anna Bergli.
Det er ikke husdyr på gården. Eierne driver gården sammen med bnr. 4/5 Berglia.
Eierne var medlemmer i Kveli Samdrift DA fram til 2020/2021, da samdrifta ble lagt ned. Mesteparten av jorda blir fortsatt slått, mens noe blir brukt til beite.

Eiendomsgrenser

Gårdshistorie

Liberg ble fradelt bnr. 4, Berglia, i 1944 til Agnar Bergli, født 1913. Han kom fra Bergligården, men hadde to eldre brødre som fikk overta heimgården. Liberg var et bureisingsbruk, og gårdstunet ble ryddet inne i et skog- og myrområde. Med på handelen fulgte «Seterjorda», som var ryddet i forbindelse med at det var en husmannsplass der under gnr. 14, bnr. 2. Kveliaunet. Agnar kjøpte også to mindre eiendommer, bnr. 28, Skavland, og bnr. 39, Flatmo. Disse ble slått samen med bnr. 27.

Agnar var gift med Oddrun Sandmo, født 1920. De fikk 4 sønner, som alle bosatte seg i nærheten av heimgården. Arne, født 1945, og Brynjar, født 1953, overtok gården i fellesskap i 1980. Det var imidlertid Brynjar som ble driver av gården, og i 1999 overlot Arne sin andel til broren. Arne hadde da i flere år drevet eget firma i VVS-bransjen.

I 1987 fikk Brynjar lagt til litt tilleggsjord til gården på begge sider av «Seterjorda». B.nr. 58 ble fradelt bnr. 45, Haugen 2, mens bnr. 59 ble fradelt bnr. 4, Berglia. I 1995 kjøpte han også en skogeiendom, Haugen 2, bnr. 15. Denne eiendommen ble opprinnelig fradelt bnr. 2, Kveliaunet, i 1915 til Jens Johnsen Kveli. Selgere i 1995 var Ola H. Kveli og John J. Kveli. Eiendommen ligger langs med Kveliveien.

Brynjar er gift med Carina Eriksson, født 1959. De har 3 barn, Jørgen, født 1981, Ann Katrin, født 1985 og Runar, født 1991. Odelsgutten Jørgen overtok gården og skogteigen i 2012. Samtidig overtok han Berglia, bnr. 4, og Bergliseteren, bnr. 5. De to gårdene drives nå som et felles bruk. Jørgen og Karen-Anna er medlemmer i Kveli Samdrift DA, som driver med melkeproduksjon.

Bilder

Kart