Limandvika

Gårdsnummer 43 – Bruksnr 7

Eiendommen er på 244,5 dekar.
Dagens eiere: Frode Holand og Erika Ripfjäll.
Eierne driver med kjøttfe.

Eiendomsgrenser

Gårdshistorie

Gården av opprinnelig veivokterstasjon og bolig for ansatte i Vegvesenet. De første beboerne som er registrert på eiendommen er Ole Mattiasen, født 1864. Han var gift med Ane Ingebriktsdatter, født 1866. Begge var fra Grong. Dette er opplysninger fra folketellinga i 1900. Ole og Ane er da oppgitt som veivokter og kone i «Limanvigen». I 1914 ble Johan Fredriksen Holand, født 1870, ansatt som veivokter med plassering på veistasjon «Limandvik». Han var gift med Kirsti Johnsdatter, født 1870.

Helt fram til 1946 leide veivokterne som bodde der både hus og jord. I 1946 kjøpte Johan Fredriksen Holand husa av vegvesenet. Da sønnen, Fredrik Johansen Holand, født 1905, overtok bruket i 1947, kjøpte han den jorda som de hadde leid sammen med noe skog. Eiendommen fikk da bnr. 7. Fredrik giftet seg med Inga Totsås, født 1920. De var de første som tok etternavnet Limandvik. De fikk 2 døtre, Inger Karine, født 1946, og Solveig Johanne, født 1951.

Solveig ble gift med Arnodd Lillemark, født 1949. De overtok eiendommen i 1976. De fikk to barn, Terje, født 1972, og Anita, født 1978. Terje ble neste eier i ????. I 2017 solgte han eiendommen til Frode Holand og Erika Ripfjäll. De har to barn.

Bilder

Kart