Lunde

Gårdsnr. 8 – Bruksnr. 12 og 13

Bnr. 12 har et areal på 125 dekar. Bnr. 13 har et areal på 567 dekar.
Dagens eier: Evy Andersen 1/2 + 4 deleiere som eier 1/8 hver.
Det er ikke drift på bruket i dag. Det er ingen som bor der, men eieren bruker stedet som feriested om sommeren.

Eiendomsgrenser

Gårdshistorie

Fradelt bnr. 1 Leirbakken østre i 1944. Bebodd fra 1933 av Oluf P. Båsdal, født 1891. Dag Rune Andersen overtok bruket i 1964. Senere arvet han bruksnr. 13, Skavlia, av sin onkel, Ole Daniel Aagård. Etter at Dag Rune døde overtok hans mor, Doris Andersen, født 1938, begge eiendommene. Det er hennes datter + 4 til som står som eiere av eiendommen i dag.

Bruksnr. 13 ble solgt til Jon Sigvart Kveli i 2022.

Bilder

Kart