Lunde

Gårdsnr. 8 – Bruksnr. 12 og 13

Bnr. 12 har et areal på 125 dekar. Bnr. 13 har et areal på 567 dekar.
Dagens eiere bnr. 12: Ragnar Lyng og Christina Lyng.
Dagens eier bnr. 13: John Sigvart Kveli.
Det er ikke drift på bruket i dag og det er ingen som bor der.

Eiendomsgrenser

Gårdshistorie

Fradelt bnr. 1 Leirbakken østre i 1944. Bebodd fra 1933 av Oluf P. Båsdal, født 1891. Dag Rune Andersen overtok bruket i 1964. Senere arvet han bruksnr. 13, Skavlia, av sin onkel, Ole Daniel Aagård. Etter at Dag Rune døde overtok hans mor, Doris Andersen, født 1938, begge eiendommene. Det var hennes datter + 4 til som eide eiendommene inntil bnr. 13 ble solgt til John Sigvaart Kveli i 2022 og bnr. 12 ble solgt til Christina og Ragnar Lyng i 2023.

Bilder

Kart