Lunde

Gårdsnr. 8 – Bruksnr. 12 og 13

Bnr. 12 har et areal på 125 dekar. Bnr. 13 har et areal på 567 dekar.
Dagens eier: Doris Andersen.
Det er ikke drift på bruket i dag. Det er ingen som bor der, men eieren bruker stedet som feriested om sommeren.

Eiendomsgrenser

Gårdshistorie

Fradelt bnr. 1 Leirbakken østre i 1944. Bebodd fra 1933 av Oluf P. Båsdal, født 1891. Dag Rune Andersen overtok bruket i 1964. Senere arvet han bruksnr. 13, Skavlia, av sin onkel, Ole Daniel Aagård. Etter at Dag Rune døde overtok hans mor, Doris Andersen, født 1938, begge eiendommene.

Bilder

Kart