Melbo

Gårdsnr. 15 – Bruksnr. 4 og 5

Eiendommen har et areal på 2957 dekar.
Dagens eier: Kristoffer Kvemo.
Det er ikke ordinær drift på gården i dag, men jorda blir slått.

Eiendomsgrenser

Gårdshistorie

Bnr. 4 Bjørli, ble fradelt bnr. 2, Kvemo vestre, i 1909 til Ole Danielsen Kvemo, født 1883. Eiendommen Bjørli ligger på sydsiden av Kvesjøen. I 1916 fikk Ole Danielsen også fradelt bnr. 5, Melbo, fra bnr. 1, Kvemotangen. Sønnen, Ole Daniel Kvemo, født 1913, overtok eiendommene i 1950. Han var gift med Solveig B. Elvseth, født 1920. De fikk en datter og en sønn. Sønnen, Ole Birger, født 1953, ble neste eier. Han var gift med Siv Karine Solem, født 1956. De fikk en sønn og en datter. Sønnen, Kristoffer, født 1979, overtok eiendommen i 2004. Kristoffer er gift med Karina Finsås. De har 2 barn.

Bilder

Kart