Nergård

Gårdssnr. 8 – Bruksnr. 7

Eiendommen er på 17,8 dekar.
Dagens eier: Lars Holand.
Det er ikke drift på eiendommen i dag, og det er ingen som bor der.

Eiendomsgrenser

Gårdshistorie

Nergård ble fradelt bnr. 3 Leirbakken Øvre i 1911, men hadde før den tid vært husmannsplass i mange år. Det var fotograf Lars Larsen Ingulfsvand som bygde seg en heim her og festet plassen av Øvre Leirbakk. Husa ble satt opp ute på innjorda til Leirbakken Øvre nedenfor veien. Våningshuset ble bygd i 1903 og fjøset et år etterpå. Plassen ligger litt øst for der den første gården lå i Leirbakken (før en av familiene som bodde sammen flyttet østover mens den andre flyttet nordover).

Årsaken til at Lars Larsen Ingulfsvand kom til Leirbakken var antagelig at han hentet seg kone der. Kona het Kirsti Lorntsdatter og var datter til Lornts Larsen. Denne Lornts Larsen kom fra Eide i Sørli. Han er registrert som «tilreisende» på Leirbakken Østre ved folketellinga i 1875. På samme sted er kona, Marith Bengtsdatter fra Jorm registrert som «husholderske hos husfaderen». I et intervju med Johan Aagård fortalte han at denne Lornts ble kalt for «Lornts Kong» uten at noen kan fortelle hvorfor,

Lars Larsen Ingulfsvands første befatning med Leirbakken kan også være at han og broren, John Larsen, ble forpaktere i Leirbakken Øvre fra 1892 til 1902. Oluf Lerbakk ble gårdeier 12 år gammel, og det var vergen hans, kirkesanger Ole Rønning, som ordnet med forpaktningskontrakten. Forpaktningskontrakten er datert 12. juli 1893. Her kan du lese en avskrift av forpaktningskontrakten: Forpaktningskontrakt Oluf Helmer Lerbak I 1903 skriver Lars Larsen Ingulfsvand i dagboka si at endelig skulle han få bo i egen bolig. Men først i 1911 ble plassen fradelt gårdsnr. 8, bruksnr. 3, og fikk navnet Nergård med bruksnr. 7.

Lars var også en kunstner med kniven. Her er bilde av noen trefigurer han har skåret ut:

I bygdeboknemndas arkiv finnes det avskrift av “Mindeblade”, som Lars Larsen Ingulfsvand skrev med jevne mellomrom. Her står det at han gjorde flere turer til Gäddede med trefigurer som han leverte til en Berglund. 14.03.1905 reiste han en tur til Gäddede med elger til P. G. Berglund. 17. 06.1905 hadde han med seg 12 elger og 2 lapkvinner til Berglund, og 30.11.1905 hadde han også med 12 elger til Berglund. Det er uvisst om det finnes noen av trefigurene igjen i dag.

Av notatene til Lars Larsen Ingulfsvand framgår at det har vært tøft å klare seg. Han drev med myrslått og slo også jorda i “Ivabygget”. I 1905 skriver han at han høstet 13 lass høy på myra og 6 lass i “Ivabygget”. Heimjorda ga bare 14 lass. Han spedde på inntekta med snorfangst av ryper om vinteren. I 1906 skriver han at han og sønnen hadde fanget omtrent 300 ryker. Prisen varierte fra 35 øre til 50 øre per stk.

Lars Larsen Ingulfsvand tok etternavnet Ingulf etter å drevet som fotograf noen år. Det er mulig at Lars Ingulf var som et kunstnernavn å regne. Sønnen, Lars, kalte seg også Lars Ingulf. Han drev også en tid som fotograf. Han bodde i Nergården til 1964 da han flyttet til Jevrum. Nåværende eier, Lars Holand, er tippoldebarn til Lars Larsen Ingulfsvand. Søstra til sønnen Lars Ingulf, Sanna, hadde ei datter, Kristine. Hun var gift med Kåre Holand, og det var deres sønn, Aasmund Holand, som overdro hele fotosamlinga til Lars Larsen Ingulfsvand og Lars Ingulf til Levanger Fotomuseum for oppbevaring og digitalisering. Med gaven fulgte også en del fotoutstyr etter deres virksomhet. Kommunen fikk først tilbud om å overta samlinga, men hadde ikke mulighet til å ta det store ansvaret som dette medførte.

Her er litt mer detaljer om fotografen Lars Larsen Ingulfsvand: Lars Larsen Ingulfsvand

SEFRAK-bygg

Våningshuset på gården ble oppført i 1903. Det er i relativt bra stand selv om det er en stund siden det har vært noe vedlikehold. Huset ble fraflyttet i 1964, men har siden vært brukt som feriested inntil for ca. 10 år siden.

Bilder

Kart