Nessmo

Gårdsnr. 14 – Bruksnr. 34

Eiendommen har et areal på 894 dekar.
Dagens eier: Hilde Kveli. Hun eier også bnr. 1 Oppgården.
Det er lenge siden det har vært drift på bruket, og jorda blir ikke slått.
Det er ingen som bor der i dag, men eieren bruker eiendommen som feriested.

Eiendomsgrenser

Gårdshistorie

Nessmo var opprinnelig husmannsplass under bnr. 1, Oppgården, med Knut J. Tunnsjø, født 1856, som husmann. Han fikk feste på plassen i 1887. Knut var gift første gang med Lisbeth Jensdatter Jorm, født 1871. Etter hennes død giftet han seg med Sanna Larsdatter Bratland, født 1856. I 1937 ble Nessmo overtatt av Johan Bustamo, Han var gift med Lovise Fredriksdatter Kveli, født 1903. Hun var søster til Hans Kveli, som eide Oppgården da Johan og Lovise fikk festekontrakt på plassen

Etter at Lovise døde i barselseng i 1950, overtok broren Finn Kveli, født 1913, bruket. Han var gift med Borghild Nordbakk, født 1929. De hadde ingen barn. Først i 1952 ble bruket fradelt bnr. 1, Oppgården. Hans Birger Bustadmo, født 1977, som er sønnesønn til Lovise Kveli, arvet eiendommen i 2010. Samme år kjøpte Hilde Kveli eiendommen. Hun er oldebarn til Hans Kveli. Hilde og familien bruker Nessmoen som feriested.

Bilder

Kart