Nygård (Litjbrenna)

Gårdsnr. 14 – Bruksnr. 13

Opprinnelig var eiendommen på 779 dekar. Den er nå sammenslått med bnr. 12, Jevrum.
Dagens eier: Torbjørn Haugen.
Det er lenge siden det har vært husdyr på bruket, men jorda blir slått.

Gårdshistorie

Bruket ble fradelt bnr. 12, Jevrum, i 1911 til Lars Rolandsen Stortangen, født 1866. Men plassen hadde nok vært i bruk som husmannsplass lenge før år 1900. I bygdeboka står det at en av sønnene til Jens Jensen i Østgården, Anders Jensen, kjøpte Storbrenna i 1861, mens han en gang mellom 1870 og 1875 flyttet til et «Nybygge under Ny-Kvelien». En antar at dette «Nybygge» er Nygård, som i ettertid er blitt kalt Litjbrenna. I og med at Kvebrenna ble kalt Storbrenna, er det ganske naturlig at den plassen som Anders Jensen flyttet til, ble kalt Litjbrenna.

Lars Rolandsen var gift med Ingeborg Anna Lerbakk, født 1880. De hadde to barn, Karen Nygård, født 1909, og Ragnar Nygård, født 1913. Ragnar overtok bruket i 1944. I 1990 ble bruket kjøpt tilbake av Martin Haugen og sammenslått med bnr. 12, Jevrum. I dag står Torbjørn Haugen som eier av bnr. 12.

Selve gårdstunet er delt i to og fradelt bruket som to boligtomter. Bnr 67 ble fradelt i 2012 til Morten Haugen. Bnr. 71 ble fradelt i 2010 til Knut Blomdal.

Bilder

Kart