Sandstad

Gårdsnr. 14 – Bruksnr. 25

Eiendommen har et areal på 1363 dekar.
I tillegg kommer trekanten ved Lisbethaugen på gnr. 22, bnr. 68, som utgjør 169 dekar.
Dagens eier: Erik Westum. Erik eier også bnr. 38 Westum.
Bolighuset og fjøset ble fadelt på egen tomt i 2020 og fikk bruksnr. 94.
Eiere: Benjamin James Macmillan og Gunn Anita Westum

Det er ikke husdyr på gården, men jorda blir slått. Eieren driver gården sammen med bnr. 38 Westum.

Eiendomsgrenser

Gårdshistorie

Fradelt bnr. 3, Harbækvold, i 1937 til Martin Harbækvold, født 1912. Skjøtet ble tinglyst først i 1942. Martin var gift med Randi Eidesmo, født 1913. De var barnløse. Erik Westum, født 1981 overtok eiendommen i 2009. Han er barnebarn til Martins søster, Agnes.

Bilder

Kart