Sandstad

Gårdsnr. 14 – Bruksnr. 25

Eiendommen har et areal på 1363 dekar.
I tillegg kommer trekanten ved Lisbethaugen på gnr. 22, bnr. 68, som utgjør 169 dekar.
Dagens eier: Erik Westum.
Bolighuset leies ut.
Det er ikke husdyr på gården, men jorda blir slått. Eieren driver gården sammen med bnr. 38 Westum.

Eiendomsgrenser

Gårdshistorie

Fradelt bnr. 3, Harbækvold, i 1937 til Martin Harbækvold, født 1912. Skjøtet ble tinglyst først i 1942. Martin var gift med Randi Eidesmo, født 1913. De var barnløse. Erik Westum, født 1981 overtok eiendommen i 2009. Han er barnebarn til Martins søster, Agnes.

Bilder

Kart