Skogmo

Gårdsnr. 14 – Bruksnr. 11

Eiendommen har et areal på 95,5 dekar.
Dagens eiere: Arnstein Blomdahl og Anna-Siv Skogmo Blomdahl.
Det er lenge siden det har vært husdyr på gården, men jorda blir slått.

Eiendomsgrenser

Gårdshistorie

Fradelt bnr. 2 Kveliaunet i 1907 til Ivar Andreasen Gressaamo, født 1861 i Sørli. Sønnen Peder Ludvik Skogmo, født 1900, bodde en tid på bruket. Han var gift med Birgitte Ness, født 1901. I 1942 kjøpte Sigvart Kveli, født 1915, bruket. Han var gift med Lovise Limannvik, født 1915. De fikk 3 barn, Anne Marie, født 1941, Reidar, født 1943 og Sigbjørn, født 1949. I 1962 flyttet hele familien til Sandvika da Sigvart fikk kontor «Herredshuset» som trygdesjef. Skogmo ble solgt til brødrene Per Anton og Bjarne Leirli. De flyttet da fra gnr. 8, bnr. 16, Lervang.

Etter brødrene Leirlis død kjøpte Arnstein og Anna-Siv bruket i 2003. Med på kjøpet fulgte også 3 mindre eiendommer. Dette gjaldt bnr. 14, Haug, som ble fradelt bnr. 2 Kveliaunet, i 1910 til Lars Jensen, og senere overtatt av Per Anton og Bjarne Leirli. Videre bnr. 18, Haugseth, som opprinnelig ble fradelt bnr. 2 Kveliaunet i 1915 til Lars Lorentsen Kveli, og senere overtatt av Per Anton og Bjarne Leirli. Og til sist bnr. 29, Kvænlia, som ble fradelt bnr. 15, Haugen, i 1944 til Per Anton og Bjarne Leirli. I 1982 ble bnr. 14, 18 og 29 slått sammen med bnr. 11. Arnstein og Anna-Siv har to barn.

Bilder

Kart