Skogseth

Gårdsnr. 14 – Bruksnr. 26

Eiendommen har et areal på 404,5 dekar.
Dagens eier: Kjell Kvetangen. Han bor på gården sammen med samboer Bente Kvemo.
Det er ikke ordinær gårdsdrift på gården. Innjorda holdes i hevd med beitepusser.

Eiendomsgrenser

Gårdshistorie

Fradelt bnr. 8, Kvetangen, som bureisingsbruk i 1942 til Karl Nordfjellmark, født 1914 i Velfjord. Han var gift med Ella Kvetangen, født 1919. De hadde ingen barn. I 1979 ble bruket overtatt av Ellas brorsønn, Kjell Kvetangen, født 1956. Han var gift med Olga Anita Nordbakk, født 1959. De hadde 2 barn samt et fosterbarn. Anita døde i 2010.

Bilder

Kart