Skutbakk

Gårdsnr. 8 – Bruksnr. 5

Eiendommen er på 2870 dekar. Den består av to teiger, en på sørsida av Leirbakkelva, og en på nordsida der gårdstunet ligger. Arealet på teigen på sørsida er 2595 dekar og på nordsida 275 dekar.
Dagens eier: Ragnar Lyng.
Det har ikke vært ordinær drift på gården siden 1985.

Eiendomsgrenser

Gårdshistorie

Gården ble fradelt bnr. 1, Leirbakken Østre, i 1911 til Ole Monsen Småvollan, født 1874. Han var gift med Dordi Aagård fra bnr. 1 Leirbakken Østre, født 1881. De hadde to døtre og en sønn. Sønnen, Martin Skutbakk, født 1904 fikk overdratt gården i 1946. Martin var gift med Anna Bergstrøm, født 1894 i Røyrvik. De hadde en sønn, Oddbjørn, født 1937. Han var gift med Marta Johnsen, født 1943 i Verdal. De overtok gården i 1971. Etter at ektemannen døde satt Martha med gården helt til Ragnar Lyng kjøpte den i 2009.

Hans Kveli kunne fortelle at navnet Skutbakk kom av at sønnene til Johannes J. Aagård brukte plassen til skytebane,

Bilder

Kart