Vekset

Gårdsnr. 43 – Bruksnr. 5

Eiendommen er på 368,9 dekar.
Dagens eier: Knut Håvard Lysberg.
Gårdsdrifta er opphørt, bruket er fraflyttet, men brukes som feriested.

Eiendomsgrenser

Gårdshistorie

Bureisingsbruk, fradelt Muru Statsskog i 1935 til Kristen J. Totsås, født 1907. Han var gift med Emma Holand, født 1910. Etter å ha bodd i Limandvika under oppføring av bolig, tok de så det meste av det de eide på en kjelke og dro over vika til Vekset i 1936.

Kristen og Emma hadde 3 døtre. Den eldste, Kjellfrid, født 1936, ble gift med Harald Lysberg fra Overhalla, født 1936. De overtok gården i 1973. I 2008 overdro de gården til sønnen Knut Håvard Lysberg, født 1966.

Kart