Viklund

Gårdsnr. 16 – Bruksnr. 6

Eiendommen er på 531 dekar.
Dagens eier: Marta Aunli.
Det er ikke drift på bruket i dag, men innjorda blir slått med tohjuls slåmaskin.

Eiendomsgrenser

Gårdshistorie

Lars Lind, født 1857, bosatte seg i Musuvika rundt år 1900. Han var gift med Kristina Aastrøm, født 1880. De hadde 6 barn. Den eldste, Jonas Lind, født 1901, flyttet til Kvemoen og bodde i Trøa helt til han døde. Lars døde i 1923, og Kristina døde i 1942. Etter hennes død gikk antagelig eiendommen tilbake til eieren av Trøa, Arnt Kvemo.

Eiendommen ble fradelt bnr. 1 i 1947 til Margot Wallinder, født 1917. Hun var fosterdatter til Arnt og Marta Kvemo. Margot var gift med Didrik Tunnsjø, født 1920. I 1993 overtok dattera Marta Aunli eiendommen. Hun er gift med Jan Aunli, født 1947. De har 3 barn.

Biologiske verdier

5,5 dekar av innjorda er registrert som viktig slåttemark med en sterkt truet naturtype. Det er utarbeidet skjøtselsplan for området. Det utbetales årlig tilskudd fra Miljødirektoratets midler til slått for å bevare artsmangfoldet.

Bilder

Kart