Westum

Gårdsnr. 14 – Bruksnr. 38

Eiendommen har et areal på 222 dekar.
Dagens eier: Erik Westum. Erik eier også bnr. 25, Sandstad.
Eieren driver med oppforing av okser. Det er også hester på gården.

Eiendomsgrenser

Gårdshistorie

Fradelt bnr. 3 Harbækvold i 1954 som bureisingsbruk til Asbjørn Westum, født 1925. Han var gift med Agnes Westum, født 1920. De fikk 4 barn. Den eldste døde bare 7 år gammel. I 1991 overtok sønnen, Kjell Magne Westum, født 1955, eiendommen. Han er gift med Julla Arnesen, født 1958. De har 3 barn. Odelsgutten Erik, født 1981, overtok eiendommen i 2009. Westum og Sandstad drives som en enhet.

Bilder

Kart