Harbækvold

Gårdsnr. 4 – Bruksnr. 3

Eiendommen har et areal på 5436 dekar.
Dagens eier: Lars Harbækvold.
Eieren driver med oppforing av okser.

Eiendomsgrenser

Gårdshistorie

Harbækvold ble fradelt bnr. 1 i 1875 til Lars Arntsen Ness, født 1839. Han var gift med Sigrianna Olsdatter Bergli, født 1846. I 1889 solgte Lars Arntsen eiendommen til svensken Nils Eriksson Wallberg fra Sjulsåsen. Allerede året etter, i 1890, overlot Nils eiendommen til en slektning, Lars Eriksson (Lars-Ersa) Wallberg, født 1854. Han var gift med Sara Brita Persdotter Munsvatnet, født 1858. Det er ikke noe som tyder på at Nils Eriksson noen gang bodde på Harbækvold. Allerede sommeren 1888 kom Lars-Ersa med familie og bosatte seg på gården.

Her kan du lese en avskrift av delings- og skyldsettingsforretningen fra 1875:  Delings- og Skyldsetningsforretning Harbækvold og Kveliaunet

I 1881 var det grenseoppgang mellom Harbækvold og Kvemoen. Du kan lese en avskrift grensebeskrivelsen her:  Mærkesbrev

Ragnar Harbækvold har skrevet ned det hans bestemor, Sara Brita, fortalte om reisa fra Sjulsåsen til Harbækvold i 1888. Første etappe gikk med robåt over Fågelsjön og Hetögeln til Gäddede. Dette er en strekning på 4 mil. De hadde med 3 barn og en hund i båten. Fra Gäddede fikk de transport til Grensvika i Murusjøen. Så ble det roing igjen til vestre ende av Murusjøen, og deretter bæring og sleping av båt og utstyr over land til Kvesjøen. Og så la de ut på den siste roetappen, den 11 km lange Kvesjøen samt 2 km oppover Kvelielva. Båtstøa var nedenfor det som er gården Sandstad i dag. Fra elva gikk det en sti gjennom skogen og over Harbekken til gården.

Det hører også med til historien at Sara Britas besteforeldre kom fra Sørli. De gikk over fjellet til Munsvatnet og bosatte seg der som nybrottsmenn i 1826. Dette er en strekning på rundt 3 mil i luftlinje.

Lars-Ersa og Sara Brita hadde 5 barn. Sønnene, Erik Larsen, født 1883, og Lars Olov Larsen, født 1891, overtok gården i fellesskap i 1911. De drev gården sammen fram til 1916. Da solgte Lars sin halvpart til broren Erik.

Erik Larsen var gift med Martha Lermo, født 1885 i Frostviken. De hadde 4 barn. Odelsgutten Ragnar, født 1910, ble eier av gården ved kjøpekontrakt av 30.06.1943. Han var gift med Alfhild Matberg, født 1921 i Frol. De fikk 8 barn. Det ble yngstemann, Lars Alfred, født 1961, som overtok gården. Det skjedde ved skjøte 03.01.1977. Lars er gift med Barbro Maria Strandberg, født 1959 i Jorm. De har 2 barn, Patrik, født 1989 og Katarina, født 1991.

Eiendommen Dalbakk, gnr. 15, bnr. 6, ble fradelt gnr. 8, bnr. 4, Bjørli, i 1922 til Erik Larsen Harbækvold. I 1967 ble eiendommen Holandsdalen, gnr. 22, bnr. 69, fradelt bnr. 7, Solbakken, til Ragnar Harbækvold. I 2017 ble begge disse parsellene slått sammen med gnr. 14, bnr. 3, og eies i dag av Lars Harbækvold.

Utmarksslått og slåttemyrer

Ifølge heftet «Seterbruk og utmarksslått» hadde gården mange stakkslett austetter lia. Men det er bare noen få myrer som har fått navn på kartene. Lars Harbækvold har registrert navn på alle slåttemyrer og buness som ble slått på et kart i målestokk 1:5000 etter opplysninger fra sin far, Ragnar Harbækvold.


Slåttemyrer og utmarksslåtter på 14/3 Harbækvold. Røde punkter er myrer og ness som ikke er nevnt på noe kart. Lenger øst (øst for Raudfloen og 14/25 Sandstad) ligger følgende myrer: Storstakkslette, Fuglleik-stakkslette og Rundmyra.

SEFRAK-bygg

I 1983/84 ble det gjennomført en registrering av SEFRAK-bygg i kommunen. SEFRAK er et landsdekkende register over bygninger bygd før 1900. På Harbækvold er det to bygninger som fortsatt står.

Gnr/Bnr Navn på gården Bygning Antatt oppført Status 2017
14/3 Harbækvold Våningshus 1908 Helrestaurert og i topp stand
14/3 Harbækvold Jordkjeller 1889 Står fortsatt, men er ikke i bruk

Andre kulturminner

Bilder

Kart