Aktuelt

NYE INFORMASJONSSKILT

Det er nå satt opp et mye større skilt på utkikksplassen i Kveliveien. Det nye skiltet er på 250 cm x 130 cm. Det gamle skiltet på 80 cm x 130 cm er flyttet til Kveeidet og satt opp på plassen nedenfor der hvor Bjørkåsveien møter fylkesveien.

Les mer »

Status for bruken av jordbruksarealet i Kvelia utvalgte kulturlandskap

I forbindelse med at Kveli samdrift blir lagt ned i løpet av 2021 har samarbeidsgruppa for Kvelia utvalgte kulturlandskap bedt om at det lages en plan for bruk av jordbruksarealet i Kvelia UKL. Planen skal gi en oversikt over innmark som ikke blir slått lenger og hvilke avtaler som gjelder for leieslått på de enkelte…

Les mer »
Kvelibua

Statusrapport for tiltak 2020

Forskjønning Kvelia sentrum – sommerjobb for skoleungdom I løpet av sommeren var det fire ungdommer i arbeid med maling, vasking og pussing av mur, klipping av gress, rydding av turområde, vasking av utleiesykler og rydding i Kvelia sentrum. En av ungdommene arbeidet også med raking under en myrslåttdag som Kvelia UKL arrangerte på Øvre Mårstokkmyra.…

Les mer »

Myrslåttdag på Øvre Mårstokkmyra

Kvelia utvalgte kulturlandskap arrangerte myrslåttdag 16. august 2020. Myrgraset var slått med tohjuls slåmaskin noen dager i forveien, og snudd etter at det hadde ligget til tørk et par dager. På selve dagen var alle kvelidalinger invitert til å være med på raking av gras og oppsetting av høystakk. Etter et par timers arbeid ble…

Les mer »
Raavassbua

Statusrapport for tiltak 2019

Flytting av jakt-/fiskebu fra Råvatnet til Kvelibua Tiltaket er ferdig. Det er utbetalt kr 212.403 i tilskudd. Tomt til Råvassbua Kveli utviklingslag har kjøpt tomt på 500 m2 på nordsida av Kvelibua fra Åse Liv Olsen. Med oppmålings- og fradelingsgebyr til kommunen ble kostnadene kr 54.250. Halvparten av beløpet er dekket av tilskudd, slik at…

Les mer »
Utkikksplass med benker

Statusrapport for tiltak 2018

Bildene er fra utkikkspunktet og rasteplassen oppe i Kveliveien. Nedenfor følger en beskrivelse av tiltak hvor det foreligger vedtak om tilskudd, tiltak hvor det er søkt om tilskudd, og tiltak som foreløpig bare er på planstadiet. For tiltak hvor det ikke er sendt inn søknad ennå, har jeg listet opp en del problemstillinger til diskusjon.…

Les mer »